Hyödyt laitevalmistajalle / maahantuojalle 

Hyödynnä kattavaa
etähallintaratkaisuamme laitteidesi etävalvontaan ja ennakoivaan huoltoon

  • NTukee laajasti eri automaatiomerkkejä sekä lämpöpumppuja
  • NYhdenmukainen käyttöliittymä kaikille merkeille
  • NVoidaan hallita kiinteistön kaikki talotekniikka
  • NMonipuoliset analysointi ja hälytysominaisuudet
  • NKaikki Talotohtori palvelut käytettävissä

Tehosta teknisen tuen toimintaa

Joustavan ja osaavan teknisen tuen tavoitteena on saavuttaa loppuratkaisu asiakkaan ongelman kanssa jo ensimmäisen kohtaamisen aikana.

Tämä voi olla kuitenkin haastavaa jos tukihenkilöllä ei ole mahdollisuutta päästä laitteeseen etänä kiinni ja nähdä miten laite toimii tai miten ongelma ilmenee.

Talotohtori etähallinta tarjoaa tehokkaat työkalut teknisen tuen käyttöön nopeuttamaan ongelman ratkaisua.

Optimoi reklamaatioiden käsittely

Laitevalmistaja tai maahantuoja pystyy Talotohtori etähallintapalvelun avulla seuraamaan laitteistonsa toimintaa reaaliaikaisesti sekä saada näkyviin täydellinen historia.

Tämä mahdollistaa tehokkaan reklamaatioiden käsittelyn, kun datasta voidaan helposti analysoida ja selvittää ongelman juurisyy joka ei välttämättä johdu laitteen toiminnasta vaan esimerkiksi käyttäjän toimenpiteistä tai huollon laiminlyömisestä.

Näin asiakasta pystytään palvelemaan paremmin, reklamaatioiden käsittely tehostuu ja vältytään perusteettomilta takuukorvauksilta.

Varmista takuuajan toimivuus

Yleinen takuuaika talotekniikan laitteissa on tyypillisesti 2 vuotta. Markkinatilanteesta riippuen laitteilla voi olla valmistajan tai maahantuojan toimesta myönnetty pidempiäkin takuita.

Takuuaikana valmistaja tai maahantuoja vastaa laitteessa ilmenevistä vioista.

Talotohtori etähallinta mahdollistaa laitteiston toiminnan seurannan takuuaikana ja mahdollisten ongelmien ilmetessä pystytään nopeasti tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelma ennen kuin asiakas sitä huomaa.

Laitteiston valvonta onnistuu hyvin myös puhelimella.

Laajenna liiketoimintaasi palveluihin

Talotohtori alustan ja palveluiden avulla voit laajentaa liiketoimintaasi tarjoamalla esimerkiksi etävalvontaratkaisua ja älykkäitä uusia palveluita asiakkaillesi.

Talotohtori palvelut voidaan SERVER lisenssimallissa tuotteistaa yrityksenne brändin mukaisiksi.

Saatte myös täydet käyttöoikeudet alustaan ja voitte siten hallita ja päättää miten ja mitkä palvelut näkyvät millekin asiakkaalle tai asiakassegmentille.

Sivuston käyttöehdot

Tietosuojaseloste

Copy link
Powered by Social Snap