Kansainvälinen tunnustus Tamperelaiselle taloyhtiölle

Edistyksellinen lämpöpumppuhybridiprojekti

Asunto-osakeyhtiö Tampereen Pohjolankatu 18-20 on yhdessä Tampereen kaupungin ja Enermix Oy:n kanssa voittanut Heat Pump City of the Year -tunnustuksen rakennuksessa toteutetulla edistyksellisellä lämpöpumppuhybridiprojektilla. Pohjolankadun kohteen kehittäminen on osa EU:n tukemaa EU-GUGLE -hanketta, jossa Tammelan asuinalueella sijaitsevien demonstraatiokohteiden energiatehokkuutta parannettiin kahdessa vaiheessa vuosien 2013-2018 aikana. Palkinto antaa myös tunnustusta asunto-osakeyhtiön puheenjohtajan Pertti Vesterisen tekemälle pitkäjänteiselle työlle taloyhtiön kehityksen eteen.

Heat Pump City of the Year Award on Euroopan lämpöpumppuyhdistyksen EHPA:n palkinto, joka jaetaan vuosittain innovatiiviselle paikallisen tason projektille, jossa hyödynnetään lämpöpumppuja.  Palkinnon tavoitteena on levittää tietoa lämpöpumppujen mahdollisuuksista energiansäästössä ja ilmastotyössä sekä kannustaa ihmisiä muutokseen konkreettisten roolimallien avulla.

Kilpailun osallistujat voivat olla esimerkiksi asuinrakennuksia tai teollisuuteen tai liiketoimintaan keskittyneitä rakennuksia. Lähtökohtaisesti kilpailussa arvioidaan lämpöpumppujen soveltumista kaukolämpöverkkoihin sekä niiden yhteentoimivuutta muiden uusiutuvien energiaratkaisujen kanssa. Muita vuoden 2019 arvostelukriteerejä olivat projektin kannattavuus pitkällä aikavälillä, käytettyjen ratkaisujen monistettavuus muissa vastaavissa kohteissa, innovatiivisuus esimerkiksi teknologian tai materiaalien käytössä sekä projektin muut hyödyt kuten parantunut sisäilmanlaatu.

Taloyhtiön uusien järjestelmien rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa Enermix Oy suunnitteli ja toteutti poistoilman lämmön talteenoton sekä aurinkolämpökeräimet, jotka liitettiin Talotohtori-etävalvontapalveluun.

Toisessa vaiheessa vuosien 2016-2018 aikana järjestelmää laajennettiin sisältämään myös maalämpö, jäteveden lämmön talteenotto, aurinkosähköpaneelit sekä asuntokohtainen viilennys. Samassa yhteydessä koko uusi hybridijärjestelmä kytkettiin kaukolämpöverkkoon 2-suuntaisesti, joka mahdollistaa ylimääräisen energian myynnin kaukolämpöverkkoon. Talotohtoriin kehitetyt algoritmit huolehtivat kaukolämmön myynnistä. Taloyhtiössä toteutettu järjestelmä on ensimmäinen koko Suomessa.

Kokonaisuudessaan taloyhtiössä toteutetut järjestelmät ovat kaukolämmön myynti huomioon ottaen vähentäneet ostoenergiankulutusta 75%. Taloyhtiön käyttämä sähkö on 100% uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua Tampereen Sähkölaitoksen Lähisähköä ja sen myötä rakennus on energiankäytön osalta täysin hiilineutraali. Talotohtorin avulla rakennuksen energiankäyttö voidaan optimoida tarpeen mukaan ja energiatehokkuus voidaan kehittää huippuunsa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Sivuston käyttöehdot

Tietosuojaseloste

Copy link
Powered by Social Snap